Mahdollisuus verotehokkaampaan omaisuudenhoitoon

Titaniumin asiakkailla on mahdollisuus verotehokkaampaan omaisuudenhoitoon hyödyntämällä valikoitujen yhteistyökumppaneiden tarjoamia sijoitusvakuutuksia tai kapitalisaatiosopimuksia.

Vakuutussidonnainen varainhoito vähentää myös oleellisesti yritysten ja instituutioiden kirjanpidollista työtä.

Vakuutusratkaisuiden etuja ja hyötyjä arvioidaan aina asiakaskohtaisesti asiakkaan kokonaistilanteen kannalta. Vakuutusratkaisuissa asiakkaita palvelee Titanium-konserniin kuuluva vakuutusasiamies Titanium Life Oy.

Avaintietoasiakirjan liite Titanium Osakkeet 0-50

Avaintietoasiakirjan liite Titanium Osakkeet 0-100