laadukas ja huolellisesti hajautettu asuntosalkku

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunnon sijoituskohteita ovat kotimaiset vuokrattavat asunnot ja asuinkiinteistöt sekä palveluasunnot. Lisäksi rahasto hankkii omistukseensa palveluasuntoja kuntien tai yksityisten hoivaoperaattoreiden operoimista hybridikohteista. Hankittavat asunnot ja asuinkiinteistöt ovat uusia, uudehkoja tai modernisoituja. Vuokra-asuntojen tärkein hankintakriteeri on keskeinen sijainti isoissa kaupungeissa tai kasvukeskuksissa.

Rahaston omistamien asuntojen vuokralaishallinto on ulkoistettu kokeneiden ammattilaisten hoidettavaksi. Kaikkiin hankittaviin kohteisiin suoritetaan kuntokartoitus sekä riippumaton KHK-arvonmääritys hankinnan yhteydessä. Kaupungistuminen, pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista sekä jatkuvasti kasvava tarve palveluasunnoista ovat merkittäviä seikkoja, jotka puoltavat sijoittamista hajautettuun ja ammattimaisesti hoidettuun asuntorahastoon.