Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto

perustiedot ja lomakkeet

Rahaston tyyppi: Erikoissijoitusrahasto
Minimisijoitus: 20.000 euroa
Merkinnät: Neljä kertaa vuodessa (maaliskuun, kesäkuu, syyskuun ja joulukuun viimeinen pankkipäivä)
Lunastukset: Neljä kertaa vuodessa (maaliskuun, kesäkuu, syyskuun ja joulukuun viimeinen pankkipäivä)
Merkintäpalkkio: 2 %
Lunastuspalkkio:  < 1 vuotta 3 %, 1-3 vuotta 2 %, > 3 vuotta 1 %
Hallinnointipalkkio rahaston nettoarvosta: 2,29 % p.a. (täydellä sijoitusasteella rahaston kokonaisvaroista 1,14 % p.a.)
Referenssituotto: 4,5 % p.a.
Tuottosidonnainen palkkio referenssituoton ylitteestä: 15 %
Suositeltava sijoitusaika: Vähintään viisi vuotta
Salkunhoitaja: Titanium Rahastoyhtiö Oy
Valvova viranomainen: Finanssivalvonta
Tilintarkastaja: KPMG Oy Ab
Säilytysyhteisö: OP Yrityspankki Oyj
Riskit: Rahaston arvo saattaa heilahdella ja sijoitettu pääoma voi myös alentua. Lisätietoja riskeistä löytyy alla olevista Avaintietoesitteestä ja Rahastoesitteestä.