Ratkaisu kasvaviin palvelutarpeisiin

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön sijoituskohteita ovat vanhusten hoivakodit, erityisryhmien palvelutalot, terveysasemat, päiväkodit sekä sosiaali- ja nuorisotoimeen liittyvät kiinteistöt. Rahaston hankkimat kiinteistöt ovat uusia, uudehkoja tai modernisoituja ja jokaiseen suoritetaan lakisääteinen kuntokartoitus sekä KHK-arvonmääritys hankinnan yhteydessä. Sijoituskohteita valittaessa huomioidaan maantieteellinen hajautus.

Hoivakiinteistöjen vuokrasopimukset ovat yleensä pitkäkestoisia, tyypillisesti vähintään kymmenen vuoden pituisia. Kohteiden vuokrat sidotaan elinkustannusindekseihin inflaatiolta suojaamiseksi. Kunnilla on muuttuvan ikärakenteen vuoksi kasvava tarve ja lainsäädännöllinen paine lisätä erilaisten hoitopaikkojen määrää, joten hyville hoivakiinteistöille on jatkuvaa tarvetta vuosikymmeniksi eteenpäin.