Sijoita kansainvälisille osakemarkkinoille

Sijoitusrahasto Titanium Osakkeen toiminta on päättynyt, eikä rahastoon vastaanoteta merkintöjä. Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tommi Santanen (tommi.santanen@titanium.fi).

Sijoitusrahasto Titanium Osake sijoittaa varansa kansainvälisille osakemarkkinoille. Rahasto pyrkii painottamaan sijoituksiaan ajankohtaisille toimialoille aktiivisella salkunhoidolla. Rahaston tavoitteena on saavuttaa korkea tuotto pitkällä aikavälillä. Yksittäisten sijoituskohteiden valinnassa painotetaan osingonmaksukykyä, arvostusta ja kasvunäkymiä.

Sijoitusrahasto Titanium Osake sopii sijoittajalle, joka haluaa vaivattoman tavan sijoittaa kansainvälisiin pörssiosakkeisiin sijoitusrahaston kautta tai lisätä sijoitustensa yhtiökohtaista ja maantieteellistä hajautusta yhdellä sijoituksella. Rahastossa sijoitukset hajautetaan useaan kohteeseen eri markkina-alueille, toimialoille ja valuutta-alueille. Tehokas hajautus on tärkeä keino sijoitusten riskien hallinnassa. Historiallisesti osakerahastot ovat antaneet parhaan tuoton ja myös inflaatiosuojan.

Voit sijoittaa tähän rahastoon myös sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen kautta.

Rahaston varat sijoitetaan pääosin osakemarkkinoille, jolloin rahaston arvo saattaa heilahdella voimakkaasti ja sijoitettu pääoma voi myös merkittävästi alentua.

LISÄTIETOJA RISKEISTÄ LÖYTYY ALLA OLEVISTA AVAINTIETOESITTEESTÄ JA RAHASTOESITTEESTÄ.