Aktiivista ja hajautettua toimialasijoittamista

Titanium Osake –rahaston sijoitusstrategia perustuu toimialasijoittamiseen. Rahaston sijoitusten painopiste pyritään keskittämään kansainvälisiin toimialoihin, joiden markkinakehityksen salkunhoito arvioi olevan keskimääräistä parempi muun muassa niiden kasvuodotuksista, arvostuksesta, talouden syklistä tai sijoittajien kiinnostuksesta johtuen. 

Rahastoa hoidetaan aktiivisesti ja salkunhoitaja tekee muutoksia rahaston sijoitussalkkuun markkinatilanteen tai toimintaympäristön muuttuessa sekä maantieteellisin perustein. Rahasto käyttää sijoitusinstrumentteinaan listattuja pörssiosakkeita sekä valikoituja ETF-rahastoja. Sijoitusten pääpaino on erittäin likvideissä kohteissa. Rahaston sijoituskohteiden tuotot (osingot ja korot) sijoitetaan uudelleen.

Kansainvälisellä sijoittamisella voidaan hajauttaa yksittäisten maiden poliittisen tai taloudellisen tilanteen aiheuttamia riskejä tai vastaavasti hyödyntää erityisen hyvin menestyvien maantieteellisten alueiden potentiaalia.