TOIMITUSJOHTAJA TOMMI SANTANEN

“Olen erittäin tyytyväinen Titaniumin kasvuun ja tulokseen vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihtomme kasvoi edellisestä vuoden ensimmäisestä puoliskosta yli 60 % ja kauden tulos yli 90 %. Kasvun taustalla oli erityisesti Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö -rahaston myönteinen kehitys. Titanium Hoivakiinteistö -rahasto kasvoi kevään aikana poikkeuksellisen voimakkaasti, kun hankekantaa valmistui ennakoitua nopeammin. Osan kohteista oli ennakoitu valmistuvan 2018 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Lisäksi rahaston vieraan pääoman määrä ja nettomerkinnät kehittyivät positiivisesti. Hoivakiinteistörahaston tuottokehitys on myös ollut vahvaa. Rahaston erityispiirteenä on, että vuokrasopimukset ovat pitkiä – kesäkuun lopussa vuokrasopimuksen keskipituus oli noin 14 vuotta. Vakavaraiset vuokralaiset koostuvat pitkälti hoivaoperaattoreista, joten rahasto tavoittelee asiakkaillemme tasaista ja ennustettavaa tuottoa.

Titanium Asuntorahaston vuokrausaste on ollut korkealla tasolla ja uskomme rahaston kehittyvän myönteisesti myös lähitulevaisuudessa. Rahaston omistukseen on tulossa uusia, pitkillä vuokrasopimuksilla hoivaoperaattoreille vuokrattuja tuetun asumisen asuntoja. Markkinoilla on tarjolla nyt erittäin mielenkiintoisia hankkeita, jotka ovat rahaston sijoituspolitiikan mukaisia tuotoltaan ja hinnoittelultaan. Samalla asuntomarkkinoilla on tapahtunut käännettä parempaan, mikä tukee rahaston pääomien hankintaa.

Olemme alkuvuoden aikana panostaneet myös vahvasti omaan myyntityöhömme, joka onkin sujunut alkuvuonna erittäin hyvin. Vahvistimme tiimiämme myös uusilla asiakasvastuullisilla varainhoidon kokeneilla ammattilaisilla.

Merkittävä askel meille oli, kun allekirjoitimme 15.6.2018 sopimuksen, jonka mukaisesti yhtiö hankkii Investium-yhtiöiden osakekannat. Toteutuessaan yrityskauppa tukee Titaniumin strategiaa lisäämällä merkittävästi nykyisten ja uusien rahastojen sekä muiden sijoituspalveluiden myyntipotentiaalia. Investiumilla on Suomen hyvin kattava myynti- ja markkinointiorganisaatio ja sen palveluksessa on yhteensä noin 70 asiantuntijaa. Asiakkaita Investiumilla oli kesäkuun 2018 lopussa noin 8 500.

Investium-kaupan vahvistuessa lopullisesti, yhtiöistämme muodostuu laaja-alainen finanssikonserni. Arviomme mukaan kaupalla on merkittävä positiivinen vaikutus vuoden 2018 liikevaihtoomme ja vain vähäinen positiivinen vaikutus vuoden 2018 tulokseemme. Julkistamme uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet kaupan lopullisen vahvistumisen sekä integraation alkuvaiheen jälkeen.”