TOIMITUSJOHTAJA TOMMI SANTANEN

”Vuosi 2017 oli tärkeä ja menestyksekäs Titaniumille. Iso askel yrittäjävetoiselle yhtiöllemme oli, kun lokakuussa listauduimme Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Antimme yli- merkittiin selvästi ja saimme peräti yli 5 100 uutta osakkeenomistajaa. Vuosi oli menestyksekäs myös liiketoiminnallisesti, sekä liikevaihdon kasvulla että toimialan parhaisiin kuuluvalla kannattavuudella mitattuna.

Sijoitusrahastojen ja varainhoidon markkinoilla pääomien määrä on ollut tasaisessa kasvussa jo pitkään. Kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen kysyntä on ollut vahvaa, mikä näkyy erityisesti myös Titaniumin hoivakiinteistörahaston kehityksessä. Tehostetun palveluasumisen ja ylipäätään hoivakiinteistöjen tarve on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja rahastomme on onnistunut hienosti hankekannan kasvattamisessa. Myös asiakaskuntamme kasvoi ja vuoden lopussa meillä oli noin 2900 asiakasta.

Tavoitteenamme on ollut yhtiömme alkuajoista asti kasvaa vakaasti ja kannattavasti. Vuosi 2017 ei ollut tästä poikkeus. Liikevaihtomme kasvoi 10,2 miljoonaan euroon, kun se vuonna 2016 oli 6,7 miljoonaa euroa. Tämä oli seurausta etenkin päätuotteemme Titanium Hoivakiinteistön hyvästä menestyksestä ja kasvusta vuoden aikana. Kotimaisiin hoivakiinteistöihin sijoittavan rahastomme koko kasvoi vuoden aikana noin 50 %.

Rahaston tuotto muodostui myös tavoitteiden mukaiseksi vuonna 2017 ollen 8,7 % kulujen jälkeen. Kannattavuutemme (liike- voitto ilman konserniliikearvon poistoja) oli erinomainen 6,1 miljoonaa euroa (3,5).

Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle oli tärkeä virstanpylväs yhtiöllemme ja kiinnostus listautumisantiamme kohtaan ylitti kaikki odotuksemme. Annin myötä Titanium on tullut tunnetummaksi ja myös uudet osakkeenomistajat ovat löytäneet tuotteemme. Listautumisen kautta saavutetusta tunnettuudesta on ollut merkittäviä hyötyjä yhteistyökumppanien kanssa toimimisessa. Annissa saatuja varoja aiomme käyttää muun muassa uusiin markkinoille tuotaviin tuotteisiimme ja annin myötä meillä on myös paremmat mahdollisuudet tehdä tilaisuuden tullen yritysjärjestelyjä. Näin listautuminen tukee kasvustrategiaamme monella tavalla.

Vuosi 2018 on käynnistynyt yhtiöllä myönteisissä merkeissä. Uskomme, että yhtiön liiketoiminta kehittyy taloudellisten tavoitteiden edellyttämällä tavalla vuonna 2018. Tavoitteenamme on jatkossakin toimia varainhoidon edelläkävijöinä ja tarjota asiakkaillemme laadukkaita ja ajankohtaisia tuotteita. Haluan kiittää kuluneesta vuodesta sitoutunutta henkilöstöämme, kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä erityisesti asiakaskuntaamme, jonka uskollisuudesta olemme erityisen ylpeitä.”