TOIMITUSJOHTAJA TOMMI SANTANEN

”Olen ylpeä Titanium-konsernin saavutuksista ja menestyksestä vuonna 2018. Liikevaihto kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna ja kannattavuus säilyi erinomaisella tasolla. Vuoden 2017 lokakuun listautumisannin yhteydessä annetut keskipitkän aikavälin kasvutavoitteet on pääosin saavutettu ja se tapahtui merkittävästi arvioitua aikaisemmin. Konsernin liiketoiminta kasvoi vuonna 2018 selvästi toimialaa nopeammin. Kasvun taustalla oli erityisesti Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön myönteinen kehitys. Rahaston sijoitustoiminta oli tuloksellista ja nettomerkinnät kehittyivät positiivisesti.

Vuosi 2018 oli osakemarkkinoiden osalta haastava. Vuosi käynnistyi positiivisissa merkeissä, mutta markkinatunnelma heikkeni vuoden loppua kohden, ja lokakuusta alkaen lähes kaikki tärkeät osakemarkkinat olivat voimakkaassa laskussa. Tämä ei kuitenkaan heijastunut juurikaan Titaniumin toimintaan, koska konsernin päätuotteet ovat kotimaisiin kiinteistöihin sijoittavia rahastoja ja näiden kehitys oli koko vuoden positiivista.

Toteutimme 31.8.2018 yrityskaupan, jossa hankimme Investium-yhtiöt. Yrityskauppa tukee Titaniumin strategiaa lisäämällä merkittävästi nykyisten ja uusien rahastojen sekä muiden sijoituspalveluiden myyntivoimaa. Kaupan myötä Titaniumista muodostui laaja-alainen finanssikonserni, jolla on maanlaajuinen konttoriverkosto. Integraatio on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja asiakkaiden vastaanotto on ollut erittäin myönteistä. Brändin osalta tavoitteena on siirtyä koko konsernissa yhtenäisesti Titanium-nimen käyttöön.

Titanium Hoivakiinteistö myi lokakuussa osaportfolion pohjoismaisen investointipankin Pareto Securitiesin perustamalle yhtiölle. Toteutettu kauppa on tärkeä osoitus hoivakiinteistömarkkinan kysynnästä ja kohteiden arvostuksesta.

Päivitimme 1.11.2018 konsernin keskipitkän aikavälin tavoitteet vastaamaan Investium-yrityskaupan positiivisia vaikutuksia ja Titanium Hoivakiinteistön toteutunutta kasvua. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on kasvattaa Titanium Hoivakiinteistön koko noin 650 miljoonaan euroon seuraavien noin 2–3 vuoden kuluessa.

Kokonaisuutena vuosi 2018 oli Titanium-konsernille merkittävän kasvun ja positiivisen kehityksen aikaa. Luotan siihen, että konsernin liiketoiminta kehittyy vuonna 2019 voimassa olevien taloudellisten tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Toivotan vielä kerran tervetulleeksi kaikki yrityskaupan myötä Titanium-konserniin tulleet ammattilaiset. Lisäksi haluan kiittää menneestä vuodesta koko henkilökuntaamme, kaikkia yhteistyökumppaneita sekä erityisesti asiakaskuntaamme, jonka uskollisuudesta olemme vuodesta toiseen ylpeitä.”