Konsernin myynnin johto

Henri Prittinen

Kaupallinen johtaja

Henri Prittinen on Titaniumin perustajaosakas ja hänen vastuualueenaan on  sijoituskiinteistöjen hankintaan ja hallinnointiin liittyvät työtehtävät sekä riskienhallinta. Lisäksi Prittinen palvelee omaisuudenhoito- ja rahastoasiakkaita. Hän on työskennellyt sijoitusalalla vuodesta 2001 alkaen muun muassa yksityispankkiirina ja asiakasvastuullisena varainhoitajana sekä omaisuudenhoidon myynnin esimiestehtävissä.

phone:

(09) 8866 4083

Rahastoyhtiö-myynnin johto

Jaakko Saarela

Sijoitusjohtaja

Jaakko Saarela vastaa yksityis- ja yritysasiakkuuksista ja hän toimii pääsääntöisesti Keski-Suomen alueella. Saarela on työskennellyt vastuullisissa varainhoitotehtävissä vuodesta 2000 sijoituspäällikkönä, sijoitusjohtajana ja Senior Private Bankerina. Hänellä on laaja kokemus Private Banking -toiminnasta ja täyden valtakirjan salkunhoidosta.

phone:

(09) 8866 4072

Jerri Forss – Helsinki

Sijoitusjohtaja

Jerri Forss vastaa Titaniumissa instituutioasiakkuuksista. Forss on toiminut rahoitusalalla vuodesta 2000 muun muassa yksityispankkiirina ja sijoitusjohtajana. Hänellä on laaja osaaminen osakkeista, koroista, strukturoiduista tuotteista, täyden valtakirjan varainhoitopalveluista sekä instituutiosijoittajille suunnatuista kiinteistöpääomarahastoista.

phone:

(09) 8866 4078

Patrik Wallin – Helsinki

Sijoitusjohtaja

Patrik Wallin vastaa Titaniumissa yritys-, yksityis- ja instituutioasiakkuuksista. Wallin on työskennellyt rahoitusalalla vuodesta 2003 erilaisissa varainhoidon tehtävissä muun muassa rahastosalkunhoitajana ja meklarina. Hänellä on laaja osaaminen rahastotuotteista sekä osakkeista. Hän palvelee asiakkaita sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

phone:

(09) 8866 4091

Teemu Kauppinen – Helsinki ja Turku

Sijoitusjohtaja

Teemu Kauppinen vastaa Titaniumissa yritys-, yksityis- ja instituutioasiakkuuksista. Kauppinen on työskennellyt rahoitusalalla vuodesta 2001 ja hänen aikaisempiin tehtäviinsä ovat kuuluneet pankkiiriliikkeen toimitusjohtajan sekä osakemeklarin työt.

phone:

(09) 8866 4079

Titanium Sijoituspalvelut
-myynnin johto

Tarkko Laitinen

Sijoitusjohtaja

Tarkko Laitinen toimii sijoitusjohtajana Titanium Oyj:n tytäryhtiö Titanium Sijoituspalvelut Oy:ssä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus sijoitus- ja vakuutusalalta vastuualueena sijoitustoiminta, myynti ja johtotehtävät. Laitinen toimi myös pitkään Investium konsernin hallituksen puheenjohtajana ja pääosakkaana.

phone:

+358 45 110 9008

Myynnin koulutus

Pasi Kosonen

Pasi Kosonen on toimitusjohtaja vakuutusasiamiesyhtiö Titanium Life Oy:ssä, joka on Titanium Oyj:n tytäryhtiö. Hän vastaa mm. Titanium-konsernin vakuutustuotteiden jakelusta ja vakuutusasiakkaiden palvelusta. Kosonen on Investium konsernin perustaja vuodesta 1994, ja on toiminut finanssialla siitä asti, palvellen sijoitus- ja vakuutusasiakkaita erilaisissa hallinto-, myynti- ja johtotehtävissä sekä osakkaana.

phone:

+358 400 541778