Avainhenkilöt

Tommi Santanen

Toimitusjohtaja, salkunhoitaja

Tommi Santanen on Titaniumin perustajaosakas ja hän toimii Titaniumin toimitusjohtajana vastaten myös kiinteistörahastojen ja omaisuudenhoitoasiakkaiden aktiivisesta salkunhoidosta. Santanen on palvellut kokeneita sijoitusasiakkaita vuodesta 1998 saakka. Santasella on laaja osaaminen sijoittamisesta osakkeisiin, korkoa tuottaviin kohteisiin, strukturoituihin tuotteisiin sekä johdannaisiin.

puhelin:

(09) 8866 4084

Henri Prittinen

Kaupallinen johtaja

Henri Prittinen on Titaniumin perustajaosakas ja hänen vastuualueenaan on  sijoituskiinteistöjen hankintaan ja hallinnointiin liittyvät työtehtävät sekä riskienhallinta. Lisäksi Prittinen palvelee omaisuudenhoito- ja rahastoasiakkaita. Hän on työskennellyt sijoitusalalla vuodesta 2001 alkaen muun muassa yksityispankkiirina ja asiakasvastuullisena varainhoitajana sekä omaisuudenhoidon myynnin esimiestehtävissä.

puhelin:

(09) 8866 4083

Petri Kärkkäinen

Salkunhoitaja

Petri Kärkkäinen on Titaniumin perustajaosakas ja hänen vastuullaan on Titaniumin kiinteistörahastojen ja omaisuudenhoitoasiakkaiden salkunhoito. Kärkkäinen on toiminut finanssialalla vuodesta 1994 alkaen. Hän on työskennellyt useissa yhtiöissä omaisuudenhoidon ja sijoitusrahastojen salkunhoitajana, osake- ja johdannaismeklarina sekä analyytikkona.

puhelin:

(09) 8866 4081

Mari Marsio

Business Compliance § Legal

VT, MBA Mari Marsio vastaa Titaniumin laki- ja compliance -asioista sekä muista sisäisen valvonnan tehtävistä. Marsiolla on monipuolinen kokemus erikokoisten finanssialan yritysten liiketoiminnan kehityksen vaiheista muun muassa pörssiyhtiössä ja pankissa. Hän on toiminut finanssialalla vuodesta 1994.

puhelin:

(09) 8866 4087

Rami Sainio

Salkunhoitaja, osakkeet

Rami Sainion vastuualueena on Titaniumin omaisuudenhoitoasiakkaiden osake- ja korkosijoitukset sekä Titanium Osake -rahaston salkunhoito. Sainio on työskennellyt rahoitusalalla vuodesta 2008 alkaen osake- ja johdannaismeklarina sekä salkunhoitajana, palvellen kokeneita ja varakkaita yritys- sekä yksityisasiakkaita.

puhelin:

(09) 8866 4077

Pekka Huttunen

Salkunhoitaja, kiinteistöt

DI, KTM, AKA, KHK Pekka Huttunen vastaa Titaniumin kiinteistörahastojen salkunhoidosta. Huttunen on työskennellyt kiinteistöalalla vuodesta 2001 alkaen. Hänellä on laaja kokemus kiinteistösijoittamisesta, kiinteistökehittämisestä ja kiinteistöomaisuuden hoitamisesta Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltiassa.

puhelin:

(09) 8866 4074

Teemu Kauppinen

Sijoitusjohtaja

Teemu Kauppinen vastaa Titaniumissa yritys-, yksityis- ja instituutioasiakkuuksista. Kauppinen on työskennellyt rahoitusalalla vuodesta 2001 ja hänen aikaisempiin tehtäviinsä ovat kuuluneet pankkiiriliikkeen toimitusjohtajan sekä osakemeklarin työt.                                                            

puhelin:

(09) 8866 4079

Jerri Forss

Sijoitusjohtaja

Jerri Forss vastaa Titaniumissa instituutioasiakkuuksista. Forss on toiminut rahoitusalalla vuodesta 2000 muun muassa yksityispankkiirina ja sijoitusjohtajana. Hänellä on laaja osaaminen osakkeista, koroista, strukturoiduista tuotteista, täyden valtakirjan varainhoitopalveluista sekä instituutiosijoittajille suunnatuista kiinteistöpääomarahastoista. 

puhelin:

(09) 8866 4078

BACKOFFICE

backoffice@titanium.fi
puh. (09) 8866 4082
fax (09) 8866 4088