Vastuullista varainhoitoa

Otamme huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä

Titanium Rahastoyhtiö Oy haluaa olla osaltaan mukana edistämässä ja vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista ammattimaisessa sijoitustoiminnassa. Yhtiö on jäsenenä Finland’s Sustainable Investment Forum yhdistyksessä (Finsif) ja on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteet (Principles for Responsible Investment), joiden tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista.

Titaniumin näkökulmasta vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa, että sijoituspäätöksiä tehdessä huomioidaan taloudellisten tekijöiden lisäksi sijoituskohteiden ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallinnointitapaan liittyvät seikat. Titanium välttää asiakkaiden varojen sijoittamista yhtiöihin, joiden liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu aseista, alkoholista, tupakasta, uhkapeleistä tai aikuisviihteestä. Titanium on sitoutunut noudattamaan kyseisiä periaatteita kaikissa suorissa sijoituksissa.