Aktiivisesti hoidettuja varainhoitostrategioita

Titanium tarjoaa asiakkailleen valmiiksi määriteltyjä ja aktiivisesti hoidettuja varainhoitostrategioita, joiden kautta on vaivatonta olla mukana mielenkiintoisilla kotimaisilla ja ulkomaisilla sijoitusmarkkinoilla.

Salkkuja hoidetaan kokeneiden ammattilaisten toimesta ja hoidettavan varallisuuden tapahtumista ja tuotoista raportoidaan säännöllisesti. Omaisuudenhoitoa tarjotaan jo 100.000 euron sijoituksesta alkaen ja aloituspääomaksi soveltuvat pääsääntöisesti myös olemassa olevat sijoitukset.

Korko

Titanium Korko -strategiassa muodostetaan markkinatilanteeseen nähden optimaalinen korkosijoitusten kokonaisuus, jossa hyödynnetään valtion- ja yrityslainojen tarjoamaa tuottopotentiaalia. Sijoitukset kohdennetaan pelkästään sellaisiin korkokohteisiin, joiden tuotto on riittävää korko- ja luottoriskit sekä inflaatio huomioiden.

Globaali

Titanium Globaali -strategiassa asiakkaan varoja sijoitetaan aktiivisesti ja kansainvälisesti useisiin omaisuusluokkiin. Sijoitustoiminnassa hyödynnetään osake-, korko- ja hyödykekohteita sekä kiinteistörahastoja. Hoidettavat salkut hajautetaan tehokkaasti. Titanium Globaali -strategian tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä optimaalinen tuoton ja riskin välinen suhde.

Suomi

Titanium Suomi -strategiassa sijoitetaan Helsingin pörssissä noteerattuihin pörssiosakkeisiin. Yhtiöanalyysi perustuu kulloinkin vallitsevaan arvostustasoon, kassavirta-analyysiin ja kvalitatiiviseen tutkimukseen. Käteisen määrä salkussa vaihtelee markkinatilanteen mukaan. Strategia sopii erityisen hyvin osaksi suurempaa sijoituskokonaisuutta.

Kiinteistö

Titanium Kiinteistö -strategiassa sijoitetaan muun muassa Titaniumin hallinnoimien kiinteistörahastojen kautta kotimaisiin ja ulkomaisiin kiinteistöihin. Lisäksi strategiassa sijoitetaan kotimaisiin sekä ulkomaisiin pörssilistattuihin kiinteistöyhtiöihin ja ETF-rahastoihin.

Kehittyvät markkinat

Titanium Kehittyvät Markkinat -strategiassa sijoituskohteina ovat voimakkaasti kasvavien kehittyvien maiden listatut osakkeet sekä korkoa tuottavat yritys- ja valtionlainat. Sijoitukset toteutetaan pääosin kustannustehokkailla indeksiosuusrahastoilla (ETF), jotka hajauttavat varat vähintään kymmeniin eri sijoituskohteisiin. Strategia soveltuu parhaiten osaksi sijoituskokonaisuutta, jolloin riskitaso saadaan säilymään maltillisena.

Räätälöity

Titanium Räätälöity -strategia on erinomainen vaihtoehto asiakkaalle, joka haluaa aktiivista ja aidosti yksilöllistä omaisuudenhoitopalvelua. Salkunhoidossa voidaan hyödyntää kaikkia omaisuusluokkia ja tuottotavoite sekä riskitaso määritellään asiakaskohtaisesti. Asiakkaan käytössä ovat myös kaikki valikoitujen yhteistyökumppaneiden tarjoamat palvelut sekä vakuutusratkaisut. Titanium Räätälöity -strategiaa tarjotaan alkaen 500.000 euron sijoitukselle.