Vuokratuottoa hajautetusti

Titanium_KV_Kiinteistot_final

Titanium Kansainväliset Kiinteistöt tarjoaa globaalin kiinteistösijoitussalkun, jonka kohdemarkkina on koko maailma. Rahaston sijoitukset on hajautettu useisiin eri kiinteistöluokkiin riippumattomasti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kaikki kohderahastoista saatavat alennukset ja palkkionpalautukset kohdistetaan täysimääräisesti rahastoon hyödyttämään sen osuudenomistajia. Rahaston sijoituskohteita ja allokaatiota muutetaan aina tarpeen mukaan.

Ammattimaisen sijoittajan hyödyt

Rahastossa pyritään minimoimaan sekä valuutta- että pörssiriski sijoittamalla euromääräisiin kohderahastoihin, jotka omistavat konkreettisia kiinteistöjä REIT- tai osakesijoitusten sijaan. Rahasto toimii institutionaalisena ostajana ja sen osuudenomistaja pääsee hyötymään suuruuden ekonomiasta. Muutoin useimmat kansainväliset kohderahastomme olisivat piensijoittajien tavoittamattomissa erittäin korkeiden minimimerkintöjen ja rajoitettujen sijoittajaryhmien vuoksi.

  • Vakaata kassavirtaa: tavoittelee ensisijaisesti tasaisia vuokratuottoja
  • Maltillinen arvonheilahtelu: kiinteistöjen arvonmuutokset historiallisesti esimerkiksi osakemarkkinoita maltillisempia
  • Kansainvälinen hajautus: kohdemarkkina koko maailma
  • Useita kiinteistöluokkia: mahdollisuus hajauttaa houkuttelevimpiin kiinteistöluokkiin
  • Aktiivinen salkunhoito: kohteita ostetaan tai myydään tarpeen mukaan
  • Valuuttariskin minimointi: tavoitteena sijoittaa vain euromääräisiin kohderahastoihin
  • Välttää pörssiriskiä: pyritään sijoittamaan kohderahastoihin, joissa on vain suoria kiinteistöomistuksia
  • Riippumaton salkunhoito: etsii kansainvälisesti parhaita kohteita ammattimaisena instituutio-ostajana ja mahdollisimman kustannustehokkaasti
  • Kustannustehokkuus: Kaikki kohderahastoilta saatavat palkkionpalautukset maksetaan rahastoon osuudenomistajien hyväksi. Konsernin toisen rahaston ollessa sijoituskohteena koko hallinnointipalkkio palautetaan täysimääräisenä asiakkaiden hyväksi.

Historiallisesti kiinteistösijoitusten tuoton ja riskin suhde on ollut erinomainen esimerkiksi korko- tai osakesijoittamiseen nähden. Rahastoon sijoittaessaan asiakkaan on kuitenkin syytä huomioida, että kiinteistösektorin yleinen kehitys voi vaikuttaa myös negatiivisesti kiinteistörahaston arvoon. Salkunhoitaja pyrkii kuitenkin tasaiseen arvonnousuun laadukkaiden sijoituskohteiden valinnalla ja tehokkaalla hajautuksella.