Erikoissijoitusrahasto Titanium Kiinteistön arvo 15.9.2014: 114,52