Osakeyhtiölain ja Titaniumin yhtiöjärjestyksen mukaisesti vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätöksien kautta.

Yhtiö noudattaa hallintonsa järjestämisessä yhtiöjärjestystä, osakeyhtiölakia ja First North -sääntöjä.

Yhtiö noudattaa tilinpäätöksen ja puolivuotiskatsausten laadinnassa suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (Finnish Accounting Standards, FAS), joka perustuu Suomen kirjapitolakiin ja -asetukseen, kirjanpitolautakunnan ohjeisiin ja lausuntoihin sekä First North Growth Market Finland  -markkinapaikkaa koskeviin sääntöihin.