Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Titanium tavoittelee merkittävää kasvua

Tavoitteena on saavuttaa yli 16 miljoonan euron liikevaihto vuodelle 2020. Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa jo olemassa olevien tuotteiden sijoituspääoman kasvattamisella sekä uusilla lanseerattavilla rahasto- ja sijoitustuotteilla. Tavoitteena on kasvattaa Titanium Hoivakiinteistön koko noin 500 miljoonaan euroon seuraavien noin 2-3 vuoden kuluessa. Tavoitteeseen liittyvä hankekanta on merkittäviltä osin sovittu.

Tavoitteena on ylläpitää erinomainen kannattavuus

Keskipitkällä aikavälillä Titanium pyrkii säilyttämään keskimäärin selvästi yli 50 %:n liikevoittomarginaalin ilman konserniliikearvon poistoja.

Titaniumin tavoitteena on maksaa kasvavaa osinkoa

Titanium pyrkii osingonjakopolitiikkansa mukaisesti jakamaan vähintään 70 % tilikauden tuloksesta osinkoa.

 

 

Investium-kaupan vahvistuessa lopullisesti, yhtiöistämme muodostuu laaja-alainen finanssikonserni. Arviomme mukaan kaupalla on merkittävä positiivinen vaikutus vuoden 2018 liikevaihtoomme ja vain vähäinen positiivinen vaikutus vuoden 2018 tulokseemme. Julkistamme uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet kaupan lopullisen vahvistumisen sekä integraation alkuvaiheen jälkeen.