Titaniumin uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 1.11.2018 alkaen:

Titaniumin tavoitteena on saavuttaa yli 20 miljoonan euron liikevaihto vuodelle 2021. Liikevaihtotavoitteesta on eliminoitu konsernin sisäiset laskutuserät Titaniumin ja ostettujen Investium-yhtiöiden välillä.  Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa jo olemassa olevien tuotteiden sijoituspääoman kasvattamisella sekä uusilla lanseerattavilla rahasto- ja sijoitustuotteilla.

Tavoitteena on kasvattaa Titanium Hoivakiinteistön koko noin 650 miljoonaan euroon seuraavien noin 2-3 vuoden kuluessa. Tavoitteeseen liittyvä hankekanta on merkittäviltä osin sovittu.

Keskipitkällä aikavälillä Titanium pyrkii säilyttämään keskimäärin yli 50 % liikevoittomarginaalin ilman konserniliikearvon poistoja.

Osingonjakopolitiikka:

Yhtiön tavoitteena on maksaa kasvavaa osinkoa, ja osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkoina vähintään 70 prosenttia tilikauden tuloksesta vaarantamatta Konsernin vakavaraisuusasemaa, mikäli osingonjaon edellytykset täyttyvät. Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiö kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.