Miksi sijoittaa Titaniumiin?

1Tavoitteenamme on kasvaa vakaasti ja kannattavasti sekä maksaa omistajillemme kasvavaa osinkoa

Sijoittamalla Titaniumiin olet mukana uuden sukupolven kiinteistösijoittamisen, omaisuudenhoidon ja vakuutusedustuksen kasvussa. Vuosina 2012-2019 liikevaihtomme on kasvanut keskimäärin 36,4 % vuodessa (CAGR).

Titaniumin osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkoina vähintään 70 % tilikauden tuloksesta vaarantamatta yhtiön vakavaraisuusasemaa, mikäli osingonjaon edellytykset täyttyvät.

2. Toimimme kasvavilla rahastotoiminnan ja omaisuudenhoidon markkinoilla

Titanium keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Erityisesti kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojemme kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Titanium uskoo rahastojen ja sijoituspalveluiden kysynnän jatkuvan, mikäli vallitsevassa markkinaympäristössä ei tapahdu negatiivisia muutoksia.

3. Olemme hoivakiinteistöjen innovatiivinen edelläkävijä

Meille on kertynyt merkittävä määrä kiinteistösijoittamiseen liittyvää osaamista. Yhteistyömme hoivapalvelutuottajien ja urakoitsijoiden kanssa on tiivistä sekä hankintaprosessimme ovat tehokkaat. Meillä on pitkät vuokrasopimukset palvelutuottajien kanssa ja tasainen pääasiassa vuokrakassavirtaan perustuva tuottotavoite.

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistölle tavoitellaan tuntuvaa kasvua, johon liittyvä uusien sijoituskohteiden hankekanta on jo merkittäviltä osin sovittu.

4. Meillä on kyky reagoida ketterästi muuttuvaan markkinaympäristöön ja sääntelyyn

Pitkän kokemuksemme myötä meillä on syvällistä ymmärrystä markkinoista ja keskitämme toimintamme sinne, missä kasvunäkymät ovat kiinnostavat. Matala organisaatiomallimme mahdollistaa tehokkaan toiminnan ja kykenemme tuomaan markkinoille uusia tuotteita nopeallakin aikataululla. Ketteryytemme sekä toimialan ja markkinoiden muutosten ennakointi luovat edellytykset liiketoiminnan merkittävälle kasvulle ja erinomaiselle kannattavuudelle.

5. Luotettavuus ja kestävät asiakassuhteet ovat meille kunnia-asia

Sataprosenttinen luottamus ja vastuullisuus kaikessa tekemisessä on meille olemassaolon oikeutus ja onnistumisen edellytys. Pyrimme olemaan kaikessa toiminnassamme läpinäkyviä ja toimimaan vastuullisesti jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Pitkäaikainen asiakaskuntamme tavoittelee ennen kaikkea ennustettavaa ja matalariskistä tuottoa.

6. Tiimimme on yrittäjävetoinen, kokenut ja sitoutunut

Kasvutarinamme on mahdollistanut se, että verrattain pieni määrä tehokkaita työntekijöitämme on saanut poikkeuksellisen paljon aikaan. Tiimimme keskittyy innovaatioiden toteuttamiseen, asioiden loppuun saattamiseen ja kustannusten hallintaan. Tämä näkyy muun muassa yhtenä toimialan parhaista kannattavuuden tunnusluvuista. Tiimimme on sitoutunut toimimaan Titaniumia jatkuvasti kehittäen myös tulevaisuudessa.