Tilintarkastaja

Yhtiön 7.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Nummi.