Tilintarkastaja

Yhtiön 19.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Nummi.