Yhtiön 15.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Nummi.