Runsaasti erilaisia sijoitusratkaisuja


Titanium tarjoaa korkealaatuisia varainhoito- ja sijoituspalveluita, jotka ovat syntyneet huolellisen ja innovatiivisen kehittämisen tuloksena. Valikoimassamme on runsaasti erilaisia sijoitusratkaisuja yksityis-, instituutio- ja yritysasiakkaille. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme tasaista ja ennustettavaa tuottoa joko suoraan tai sijoitusvakuutuksen kautta.

Titaniumille on pitkän kokemuksen myötä kertynyt syvällistä ymmärrystä markkinoista ja toiminta keskitetään sinne, missä kasvunäkymät ovat kiinnostavat. Titaniumin monipuoliset tuotteet ja palvelut ovat kehitetty hyödyntämällä yhtiön liiketoiminnallista ketteryyttä, toimialan ja markkinoiden ennakointikykyä sekä yli 60 asiantuntijan erityisosaamista. Tuotteet ja palvelut koostuvat rahastoista, omaisuudenhoito- ja sijoituspalveluista sekä vakuutusedustuksesta.

Titanium-rahastot

Titanium tarjoaa sekä kiinteistösijoittamiseen että kansainvälisiin osakemarkkinoihin keskittyviä rahastoja.

Titaniumin kiinteistöihin sijoittavat erikoissijoitusrahastot hyötyvät erityisesti kiinteistösijoittamisesta kertyneestä kattavasta osaamisesta. Erikoissijoitusrahastot Titanium Asunto ja Titanium Hoivakiinteistö sijoittavat kotimaisiin asuntoihin ja asuin- ja hoivakiinteistöihin. Titanium Kansainväliset Kiinteistöt keskittyy sekä kotimaisiin että kansainvälisiin kiinteistömarkkinoihin ja moniin eri kiinteistöomaisuusluokkiin. Kiinteistörahastot ovat vaivaton tapa tavoitella varsin vakaata ja ennustettavaa tuottoa.

Osakemarkkinoihin keskittyvä rahasto Titanium Kasvuosinko kohdistaa hallinnoimat varansa kansainvälisille osakemarkkinoille. Titanium Kasvuosinko sijoittaa varansa laadukkaiden kansainvälisten kasvavaa osinkoa maksavien yhtiöiden osakkeisiin.

Omaisuudenhoito

Titaniumin tarjoamat omaisuudenhoitopalvelut antavat vaivattoman tavan sijoittaa ammattimaisesti kaikkiin omaisuusluokkiin. Omaisuudenhoidon keskeisin tavoite on tuottaa ennustettavaa ja tasaista tuottoa asiakkailleen. Tavoitteeseen päästään valikoimalla sijoitussalkkuihin kiinteistörahastoja ja markkinatilanteen mukaan korkotuottoon perustuvia kohteita sekä kustannustehokkaita sijoitustuotteita kuten ETF-rahastoja. Asiakkaalla on valittavanaan useita valmiita sijoitusstrategioita tai yksilöllisesti räätälöity vaihtoehto.

Sijoituspalvelut

Titanium Sijoituspalvelut Oy välittää asiakkaan yksilöllisen tavoitteen mukaan asiakkaalle parhaiten soveltuvia ratkaisuja sekä konsernin omia että kumppaniverkoston tuotteita ja palveluita hyödyntäen. Sijoitustuotteita- ja palveluja voidaan hyödyntää yksittäisinä ratkaisuina tai yksilöllisesti räätälöityinä sijoitussalkkuina.

Vakuutusedustus

Vakuutusedustusta harjoittava Titanium Life Oy tarjoaa usean kansainvälisen ja kotimaisen vakuutusyhtiön sijoitussidonnaisia vakuutuksia, jotka räätälöidään asiakkaan uuden tai olemassa olevan sijoitussalkun ympärille. Välitämme yksilöllisiä sijoitusvakuutuksia, varainhoitovakuutuksia ja ryhmäeläkevakuutuksia.

Sijoituksiin sidonnainen vakuutus mahdollistaa sijoittajalle monenlaisia verohyötyjä sekä väylän globaaleille arvopaperimarkkinoille.