Tavoitteemme on tarjota ennustettavaa ja tasaista tuottoa

Titanium Rahastoyhtiö Oy tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita, joiden keskeisin tavoite on tuottaa ennustettavaa ja tasaista tuottoa asiakkaille.

Titanium tarjoaa joustavaa, turvallista ja kustannustehokasta sijoittamista niin yksityis-, yritys- kuin instituutioasiakkaille.

Tuottoa tavoitellaan painottamalla sijoitussalkkujen hoitamisessa kiinteistörahastoja ja markkinatilanteen mukaan korkoa tuottavia kohteita sekä käyttämällä kustannustehokkaita sijoitustuotteita, kuten ETF-rahastoja.

Pankeista riippumattomana omaisuudenhoitajana Titanium hyödyntää sijoituspäätöksissä laajan yhteistyöverkoston analyysiosaamista.

Kumppaniverkostostamme löytyy monipuolisesti kotimaisia ja kansainvälisiä palveluntarjoajia asiakkaan tarpeiden mukaan.

Asiakkaita palvelee kokenut sijoitusjohtaja tai salkunhoitaja, jonka tehtävänä on muodostaa asiakkaan tarpeiden mukainen palvelukokonaisuus. Asiakas voi keskustella aina tarvittaessa sijoitusjohtajan kanssa hoidettavasta varallisuudesta ja sijoitusmarkkinoista.

Asiakkaat saavat korkeatasoisen kuukausittaisen raportoinnin sekä valmiit lomakkeet verotusta varten. Tarvittaessa raportit voidaan lähettää suoraan myös kirjanpidosta vastaavalle taholle.