Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on vähintään kolme jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Harri Takanen

Hallituksen puheenjohtaja

Diplomi-insinööri
Syntynyt 1968
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017

Harri Takanen on ollut Titanium Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017. Takanen toimii hallitusammattilaisena. Hän on ollut Scanfil Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013 alkaen ja hallituksen jäsen Jussi Capital Oy:ssä vuodesta 2008. Aikaisemmin Takanen on toiminut hallituksen jäsenenä muun muassa IonPhase Oy:ssä vuosina 2014–2015, Sievi Capital Oyj:ssä vuosina 2012–2013, Kitron ASA:ssa vuosina 2010–2012 ja Finelcomp Oy:ssä vuosina 2014-2018 sekä hallituksen puheenjohtajana iLoq Oy:ssä vuosina 2014-2019. Lisäksi Takanen on toiminut toimitusjohtajana Scanfil Oyj:ssä, Scanfil EMS Oy:ssä vuosina 2007–2013 ja Sievi Capital Oyj:ssä vuosina 2013–2015.

Harri Takanen omistaa Titanium Oyj:n osakkeita 36.100 kpl ja on yhtiöstä riippumaton jäsen.

Teemu Kaltea

Hallituksen jäsen

Kauppatieteiden maisteri
Syntynyt 1975
Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Teemu Kaltea on ollut Titanium Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2017. Kaltea on ollut perustamansa Value Group Oy:n hallituksen jäsen ja Chief Value Officer vuodesta 2007. Lisäksi Kaltea on toiminut hallituksen puheenjohtajana MeTe Advisors Oy:ssä vuodesta 2014 ja Suomen Nettikirpputorit Oy:ssä vuodesta 2020. Kaltea on toiminut myös hallituksen jäsenenä Luuva Oy:ssä vuodesta 2015, Suomen Palkanlaskenta Oy:ssä vuodesta 2017, Woodly Oy:ssä vuodesta 2019 ja hallituksen varajäsenenä Huperman Oy:ssä vuodesta 2014. Aikaisemmin Kaltea on toiminut hallituksen puheenjohtajana FOCMA Oy:ssä vuosina 2012-2020 ja hallituksen jäsenenä Absentus Oy:ssä vuosina 2018-2020. Lisäksi Kaltea on ollut E. Öhman J:or Securities Finland Ltd:n Head of Corporate Finance ja partneri vuosina 2008–2011, johtaja Nordea Corporate Financessa vuosina 2002–2008, vanhempi analyytikko ja partneri Nordea Securitiesissa vuosina 1997–2002.

Teemu Kaltea omistaa Titanium Oyj:n osakkeita 36.100 kpl ja on yhtiöstä riippumaton jäsen.

Petri Kärkkäinen

Petri Kärkkäinen

Hallituksen jäsen

Tradenomi
Syntynyt 1973
Perustajaosakas, hallituksen jäsen vuodesta 2014

Petri Kärkkäinen on ollut Titanium Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2014. Lisäksi Kärkkäinen on ollut Titanium Rahastoyhtiö Oy:n perustajaosakas ja salkunhoitaja vuodesta 2010 sekä toimitusjohtaja vuosina 2009–2013. Kärkkäinen on ollut myös Titanium Life Oy:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja vuodesta 2015. Aikaisemmin Kärkkäinen on toiminut E. Öhman J:or Rahastoyhtiö Suomi Oy:n sijoitusjohtajana vuosina 2008–2009 ja eQ Pankki Oy:n salkunhoitajana vuosina 2002-2008. Kärkkäinen on ollut varainhoitoalalla vuodesta 1994.

Petri Kärkkäinen omistaa Titanium Oyj:n osakkeita 1.033.217 kpl.

Henri Prittinen

Henri Prittinen

Hallituksen jäsen

Hallintotieteiden maisteri
Syntynyt 1976
Perustajaosakas, hallituksen jäsen vuodesta 2017, puheenjohtaja vuosina 2014–2017

Henri Prittinen on ollut Titanium Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2014–2017 ja jäsen vuodesta 2017. Lisäksi Prittinen on ollut Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen puheenjohtaja, perustajaosakas ja kaupallinen johtaja vuodesta 2010. Aikaisemmin Prittinen on toiminut eQ Pankki Oy:n sijoituspäällikkönä ja yksityispankkiirina vuosina 2006–2009 sekä United Bankers Omaisuudenhoito Oy:n sijoituspäällikkönä vuosina 2004–2006 ja sijoitusneuvojana vuosina 2001–2003. Lisäksi Prittinen on toiminut hallituksen jäsenenä Platinum Consulting Oy:ssä vuodesta 2010. Prittinen on ollut varainhoitoalalla vuodesta 2001. Lisäksi Prittinen on suorittanut Finanssialan Keskusliiton auktorisoiman sijoituspalvelututkinnon (APV1) sekä sijoitusneuvojan tutkinnon (APV 2).

Henri Prittinen omistaa Titanium Oyj:n osakkeita 966.991 kpl.