Vaivaton tapa sijoittaa hajautettuun asuntosalkkuun

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto sijoittaa vuokrattaviin kotimaisiin asuntoihin ja asuinkiinteistöihin. Sijoituskohteita ovat kerrostalot, pienkerrostalot sekä palveluasunnot eri muodoissaan. Hankittavat asunnot ja kokonaiset asuinkiinteistöt ovat pääosin uusia, uudehkoja tai modernisoituja. Sijoituskohteiden maantieteellinen sijainti ja hajautus ovat avainasemassa. Vuokralaishallinto toteutetaan kokeneiden ammattilaisten toimesta.

Rahasto tarjoaa sijoittajalle vaivattoman tavan sijoittaa hajautettuun asuntosalkkuun ja hyötyä samalla myös palveluasuntojen tasaisesta vuokrakassavirrasta sekä korkeasta vuokrausasteesta. Rahasto tavoittelee noin 5-6 % vuotuista, pääosin vuokrakassavirtoihin perustuvaa tuottoa. Sijoittajan saama tuotto muodostuu vuosittain maksettavasta tuotto-osuudesta sekä rahasto-osuuden arvonmuutoksesta.

Voit sijoittaa tähän rahastoon myös sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen kautta.

Perustiedot ja lomakkeet

Rahaston tyyppi:Erikoissijoitusrahasto
Minimisijoitus:20.000 euroa
Merkinnät:Neljä kertaa vuodessa (maaliskuun, kesäkuu, syyskuun ja joulukuun viimeinen pankkipäivä)
Lunastukset:Neljä kertaa vuodessa, lunastustoimeksianto on toimitettava vähintään yhtä vuosineljännestä aiemmin. (vuosineljänneksen viimeinen pankkipäivä)
Merkintäpalkkio:2 %
Lunastuspalkkio: < 1 vuotta 3 %, 1-3 vuotta 2 %, > 3 vuotta 1 %
Hallinnointipalkkio rahaston nettoarvosta:2,25 % p.a. (täydellä sijoitusasteella rahaston kokonaisvaroista 1,125 % p.a.)
Referenssituotto:4,5 % p.a. rahaston alusta lukien
Tuottosidonnainen palkkio referenssituoton ylitteestä:15 %
Suositeltava sijoitusaika:Vähintään viisi vuotta
Salkunhoitaja:Titanium Rahastoyhtiö Oy
Valvova viranomainen:Finanssivalvonta
Tilintarkastaja:KPMG Oy Ab
Säilytysyhteisö:OP Säilytys Oy
Riskit:Rahaston arvo saattaa heilahdella ja sijoitettu pääoma voi myös alentua. Lisätietoja riskeistä löytyy alla olevista Avaintietoesitteestä ja Rahastoesitteestä.