Nyt on aika sijoittaa kotimaisiin hoivakiinteistöihin

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö sijoittaa kotimaisiin hoivakiinteistöihin. Rahaston hankkimissa kiinteistöissä tarjotaan lakisääteisiä hoivapalveluja kuntien ja yksityisten palveluoperaattorien toimesta. Sijoittajat ovat rahaston kautta vahvasti mukana turvaamassa laadukkaiden hoivapalveluiden puitteita ja saatavuutta myös julkisen sektorin haastavan taloustilanteen aikana.

Rahasto tarjoaa sijoittajalle vaivattoman tavan hyötyä mielenkiintoisen kiinteistöluokan potentiaalista ja tavoittelee noin 8 % vuotuista, pääosin vuokrakassavirtoihin perustuvaa tuottoa. Pitkät vuokrasopimukset, vakavaraiset vuokralaiset sekä kattavat kiinteistökohteiden vakuutukset tekevät rahaston tuottotavoitteesta tasaisen ja ennustettavan. Sijoittajan saama tuotto muodostuu vuosittain maksettavasta tuotto-osuudesta ja rahasto-osuuden arvonmuutoksesta.

Voit sijoittaa tähän rahastoon myös sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen kautta.

Ei hyvää ilman rahaa

Hanna Parviainen oli Säynätsalon hallitsija. Hän johti Joh. Parviaisen saha- ja vaneritehdasta 1925-1936 ja oli Suomen ensimmäinen nainen, joka sai kauppaneuvoksen arvonimen. Parviainen loi itselleen vaurautta, mutta piti myös yhteisöstään huolta. Hän sijoitti kouluihin, kulttuuriin ja vanhusten ja lasten hyvinvointiin, sillä hän ymmärsi, ettei pitkäaikainen ja yhteinen hyvinvointi rakennu yhden ihmisen varaan.

Jos myös sinä arvostat vaurastumista, mutta haluat samalla ajaa yhteistä hyvää, tutustu Titanium Hoivakiinteistö -rahastoon: ei pikavoittoja eikä jännittäviä käänteitä – sen sijaan tasainen tuotto-odotus ja laadukkaita hoivatiloja apua tarvitseville. Rahaston avulla turvataan Suomeen laadukkaat hoivapalveluiden puitteet ja saatavuus, etenkin aikana, jolloin julkinen sektori kärsii resurssipulasta.

Kassavirtaan perustuvaa tuottoa

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö sopii erinomaisesti sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoitusvarallisuuttaan kiinteistöihin. Rahasto soveltuu sijoituskohteeksi myös kiinteistösijoittajalle, joka haluaa lisää tuottopotentiaalia asuntosijoittamisen rinnalle. Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö tarjoaa sijoittajille useita arvokkaita etuja:

 • Tasainen, pääosin vuokrakassavirtaan perustuva tuottotavoite
 • Tavoitteena maltillinen arvonvaihtelu
 • Matala korrelaatio muiden sijoitusten kanssa
 • Hajautettu kiinteistösalkku
 • Julkinen ja avoin sijoitusrahasto
 • Vaivaton kiinteistösijoitus

Ratkaisu kasvaviin palvelutarpeisiin

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön sijoituskohteita ovat vanhusten hoivakodit, erityisryhmien palvelutalot, terveysasemat, päiväkodit sekä sosiaali- ja nuorisotoimeen liittyvät kiinteistöt. Rahaston hankkimat kiinteistöt ovat uusia, uudehkoja tai modernisoituja ja jokaiseen suoritetaan kuntokartoitus sekä KHK-arvonmääritys hankinnan yhteydessä. Sijoituskohteita valittaessa huomioidaan maantieteellinen hajautus.

Hoivakiinteistöjen vuokrasopimukset ovat yleensä pitkäkestoisia, tyypillisesti vähintään kymmenen vuoden pituisia. Kohteiden vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin inflaatiolta suojaamiseksi. Kunnilla on muuttuvan ikärakenteen vuoksi kasvava tarve ja lainsäädännöllinen paine lisätä erilaisten hoitopaikkojen määrää, joten hyville hoivakiinteistöille on jatkuvaa tarvetta vuosikymmeniksi eteenpäin.

Rahaston tuotto*

Titanium Hoivakiinteistön kokonaistuotto ennen veroja, kun vuosittain ulosmaksettava tuotto-osuus on sijoitettu uudelleen rahastoon*.

Rahasto-osuuden arvonkehitys

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Sijoittajan tulee tutustua Rahaston avaintietoesitteeseen, rahastoesitteeseen ja sääntöihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Materiaali on saatavilla Titanium Rahastoyhtiöstä tai yhtiön kotisivuilta.

Perustiedot ja lomakkeet

Rahaston tyyppi:Erikoissijoitusrahasto
Minimisijoitus:20.000 euroa
Merkinnät:Kerran kuukaudessa (kuukauden viimeinen pankkipäivä)
Lunastukset:Neljä kertaa vuodessa, lunastustoimeksianto on toimitettava vähintään yhtä vuosineljännestä aiemmin. (vuosineljänneksen viimeinen pankkipäivä)
Merkintäpalkkio:2 %
Lunastuspalkkio: < 1 vuotta 3 %, 1-3 vuotta 2 %, > 3 vuotta 1 %
Hallinnointipalkkio rahaston nettoarvosta:2,95 % p.a. (täydellä sijoitusasteella rahaston kokonaisvaroista 1,475 % p.a.)
Referenssituotto:7 % p.a. rahaston alusta lukien
Tuottosidonnainen palkkio referenssituoton ylitteestä:20 %
Suositeltava sijoitusaika:Vähintään viisi vuotta
Salkunhoitaja:Titanium Rahastoyhtiö Oy
Valvova viranomainen:Finanssivalvonta
Tilintarkastaja:KPMG Oy Ab
Säilytysyhteisö:OP Säilytys Oy
Riskit:Rahaston arvo saattaa heilahdella ja sijoitettu pääoma voi myös alentua. Lisätietoja riskeistä löytyy alla olevista Avaintietoesitteestä ja Rahastoesitteestä.

Rahaston kohteet

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö sijoittaa kotimaisiin hoivakiinteistöihin.
Oheisesta kartasta näet kohteet ja niiden tiedot.

Klikkaa karttapistettä nähdäksesi kohteen tiedot.

Takaisin

Merkitse Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistöä

 • Tutustu tuotteeseen
 • Täytä ja allekirjoita merkintälomake

Perustiedot ja lomakkeet

Rahaston tyyppi:Erikoissijoitusrahasto
Minimisijoitus:20.000 euroa
Merkinnät:Kerran kuukaudessa (kuukauden viimeinen pankkipäivä)
Lunastukset:Neljä kertaa vuodessa, lunastustoimeksianto on toimitettava vähintään yhtä vuosineljännestä aiemmin. (vuosineljänneksen viimeinen pankkipäivä)
Merkintäpalkkio:2 %
Lunastuspalkkio: < 1 vuotta 3 %, 1-3 vuotta 2 %, > 3 vuotta 1 %
Hallinnointipalkkio rahaston nettoarvosta:2,95 % p.a. (täydellä sijoitusasteella rahaston kokonaisvaroista 1,475 % p.a.)
Referenssituotto:7 % p.a. rahaston alusta lukien
Tuottosidonnainen palkkio referenssituoton ylitteestä:20 %
Suositeltava sijoitusaika:Vähintään viisi vuotta
Salkunhoitaja:Titanium Rahastoyhtiö Oy
Valvova viranomainen:Finanssivalvonta
Tilintarkastaja:KPMG Oy Ab
Säilytysyhteisö:OP Säilytys Oy
Riskit:Rahaston arvo saattaa heilahdella ja sijoitettu pääoma voi myös alentua. Lisätietoja riskeistä löytyy alla olevista Avaintietoesitteestä ja Rahastoesitteestä.
Takaisin

Merkitse Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistöä

 • Tutustu tuotteeseen
 • Täytä ja allekirjoita merkintälomake
Takaisin

Merkitse Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistöä

 • Tutustu tuotteeseen
 • Täytä ja allekirjoita merkintälomake