Nyt on aika sijoittaa kotimaisiin hoivakiinteistöihin

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö sijoittaa kotimaisiin hoivakiinteistöihin. Rahaston hankkimissa kiinteistöissä tarjotaan lakisääteisiä hoivapalveluja kuntien ja yksityisten palveluoperaattorien toimesta. Sijoittajat ovat rahaston kautta vahvasti mukana turvaamassa laadukkaiden hoivapalveluiden puitteita ja saatavuutta myös julkisen sektorin haastavan taloustilanteen aikana.

Rahasto tarjoaa sijoittajalle vaivattoman tavan hyötyä mielenkiintoisen kiinteistöluokan potentiaalista ja tavoittelee noin 8 % vuotuista pääosin vuokrakassavirtoihin perustuvaa tuottoa. Pitkät vuokrasopimukset, vakavaraiset vuokralaiset sekä kattavat kiinteistökohteiden vakuutukset tekevät rahaston tuottotavoitteesta tasaisen ja ennustettavan. Sijoittajan saama tuotto muodostuu vuosittaisesta ulosmaksettavasta tuotto-osuudesta sekä rahasto-osuuden arvonmuutoksesta.

Voit sijoittaa tähän rahastoon myös sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen kautta.

Perustiedot ja lomakkeet

Rahaston tyyppi:Erikoissijoitusrahasto
Minimisijoitus:20.000 euroa
Merkinnät:Kerran kuukaudessa (kuukauden viimeinen pankkipäivä)
Lunastukset:Neljä kertaa vuodessa (vuosineljänneksen viimeinen pankkipäivä)
Merkintäpalkkio:2 %
Lunastuspalkkio: < 1 vuotta 3 %, 1-3 vuotta 2 %, > 3 vuotta 1 %
Hallinnointipalkkio rahaston nettoarvosta:2,95 % p.a. (täydellä sijoitusasteella rahaston kokonaisvaroista 1,475 % p.a.)
Referenssituotto:7 % p.a.
Tuottosidonnainen palkkio referenssituoton ylitteestä:20 %
Suositeltava sijoitusaika:Vähintään viisi vuotta
Salkunhoitaja:Titanium Rahastoyhtiö Oy
Valvova viranomainen:Finanssivalvonta
Tilintarkastaja:KPMG Oy Ab
Säilytysyhteisö:OP Yrityspankki Oyj
Riskit:Rahaston arvo saattaa heilahdella ja sijoitettu pääoma voi myös alentua. Lisätietoja riskeistä löytyy alla olevista Avaintietoesitteestä ja Rahastoesitteestä.