Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön kokonaan maksettu osakepääoma on 80 000 euroa, ja se jakautuu 10 008 647  osakkeeseen. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake tuottaa yhden äänen yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.