Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön kokonaan maksettu osakepääoma on 80 000 euroa, ja se jakautuu 8 980 980 osakkeeseen. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake tuottaa yhden äänen yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.