Tuottoa ja turvaa varoillesi

Titanium tarjoaa joustavaa, turvallista ja kustannustehokasta sijoituspalvelua niin yksityis-, yritys- kuin instituutioasiakkaille.

Palveluihimme kuuluvat sijoitusneuvonta, arvopaperivälitys, konsernin omat sijoitustuotteet ja vakuutusedustus.

Asiakasta palvelee kokenut sijoitusjohtaja tai salkunhoitaja, jonka tehtävänä on muodostaa asiakkaan tarpeiden mukainen palvelukokonaisuus. Asiakas voi keskustella aina tarvittaessa sijoitusjohtajan kanssa hoidettavasta varallisuudesta sekä sijoitusmarkkinoista.