Titaniumin liiketoiminta muodostuu:

  • Rahastotoiminnasta
  • Omaisuudenhoitopalveluista
  • Sijoitusneuvonnasta ja tuotevälityksestä
  • Vakuutusedustuksesta

Titaniumin hallinnoimia rahastoja ovat:

  • Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto
  • Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö
  • Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko

Titanium suuntaa rahastonsa ja palvelunsa yksityis-, instituutio- ja yritysasiakkaille, jotka tavoittelevat maltillista tuottoa, kohtuullisen ennustettavia korko- ja vuokrakassavirtatuottoja sekä osinkoja.