Titaniumin liikevaihto muodostuu käytännössä kokonaan sen 100 %:sti omistaman rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen ja omaisuudenhoitopalveluiden tuottamista palkkioista. Kiinteistö- ja muut sijoitukset tapahtuvat rahastojen toimesta, eikä Titanium omista suoraan kiinteistöjä. Titanium suuntaa rahastonsa ja palvelunsa asiakkaille, jotka tavoittelevat maltillista tuottoa ja kohtuullisen ennustettavia korko- ja vuokrakassavirtatuottoja sekä osinkoja. Titaniumin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä, yrityksistä ja instituutioista, eikä yhtiö ole riippuvainen yksittäisistä asiakkaista. Titaniumilla on noin 2 900 asiakasta ja kaikista yhtiön tuotteita tai palveluita käyttäneistä 94 % on yhä asiakkaina.

Päätuotteet ja palvelut

  • Hoivakiinteistörahasto
  • Asuntorahasto
  • Osakerahasto
  • Omaisuudenhoitopalvelut

Palkkiotuotot muodostuvat

  • Hoidettavan varallisuuden perusteella maksettavista hallinnointipalkkioista
  • Arvonkehitykseen perustuvista tuottosidonnaisista palkkioista
  • Merkintä- ja lunastuspalkkioista
  • Transaktiopalkkioista