Vakuutusedustusta harjoittava Titanium Life Oy tarjoaa kansainvälisten ja kotimaisten vakuutusyhtiöiden sijoitussidonnaisia vakuutuksia, jotka räätälöidään asiakkaan uuden tai olemassa olevan sijoitussalkun ympärille. Sijoitussidonnainen vakuutus mahdollistaa sijoittajalle monenlaisia verohyötyjä sekä kanavan globaaleille arvopaperimarkkinoille.

Titanium tarjoaa joustavaa, turvallista ja kustannustehokasta vakuutusedustusta niin yksityis-, yritys- kuin instituutioasiakkaille.