Vastuullisuus Titaniumissa

 

Titaniumin ensisijainen vastuu on toimia asiakkaan parhaan edun mukaisesti. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Toiminnassaan Titanium pyrkii myös huomioimaan kestävän kehityksen ja vastaamaan asiakkaidensa kasvavaan kiinnostukseen vastuullista sijoittamista kohtaan.

Varainhoidon näkökulmasta vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoituspäätöksiä tehdessä huomioidaan taloudellisten tekijöiden lisäksi sijoituskohteiden ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallinnointitapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Titanium haluaa olla mukana edistämässä ja vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteuttamista ammattimaisessa sijoitustoiminnassa. Osallistuakseen vastuullisen sijoittamisen kehitykseen ja raportointiin Titanium Rahastoyhtiö Oy on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment) ja on jäsenenä Suomen vastuullisen sijoittamisen Finland’s Sustainable Investment Forumissa (Finsif).

Titanium pyrkii jatkuvasti tuomaan uusia näkökulmia ja ideoita kehittääkseen toimintatapojensa vastuullisuutta eteenpäin.

 

Titanium Rahastoyhtiö Oy on julkaissut vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joiden tarkoituksena on auttaa ymmärtämään sijoitustoiminnassa tehtäviä valintoja.

Titanium Rahastoyhtiö Oy:n Vastuullisen sijoittamisen periaatteet (pdf)