Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla listatuilla yhtiöillä tulee olla hyväksytty neuvonantaja, jonka tehtävänä on varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja niihin kulloinkin voimassa olevat velvoitteet. Titanium Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii
Alexander Corporate Finance Oy.