Tietosuojaselosteet

Henkilötietoja käsitellään Titaniumissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain ja finanssialan erityissääntelyn mukaisesti.

Titanium on laatinut seuraavien henkilötietoryhmien informoimiseksi alla olevat tietosuojaselosteet. Tietosuojaselosteet sisältävät tietoa henkilötietojen käsittelystä.