Erikoissijoitusrahasto Titanium Kiinteistön arvo 15.10.2014: 115,12