Erikoissijoitusrahasto Titanium Kiinteistön arvo 14.11.2014: 115,53