Erikoissijoitusrahasto Titanium Kiinteistön arvo 15.12.2014: 116,41