Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön arvo 31.12.2015: 124,46