Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto hankki merkittävän asuntoportfolion