Me Titaniumilla haluamme osaltamme noudattaa valtakunnallista ohjeistusta koronaviruspandemian hillitsemiseksi, minkä johdosta henkilöstömme on siirtynyt pääosin etätyöskentelyyn. Olemme huomioineet lähikontakteihin liittyvät suositukset ja pyrkineet rajoittamaan henkilökohtaisten tapaamisten määrää lisäämällä etä- ja

Share

Titanium Rahastoyhtiö Oy on julkaissut vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joiden tarkoituksena on auttaa ymmärtämään sijoitustoiminnassa tehtäviä valintoja. Titaniumin ensisijainen vastuu on toimia asiakkaan parhaan edun mukaisesti. Liiketoiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, ammattitaitoon, näkemykseen

Share

Kärkikahinoissa Morningstarin rahastovertailussa Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosingon perustamisesta tuli helmikuun alussa kuluneeksi vuosi. Rahasto on Morningstarin kansainvälisessä rahastovertailussa kärkikahinoissa ja on päihittänyt muun muassa nimekkäiden Deutsche Bankin, JP Morganin, Goldman Sachsin

Share

Kiinteistösijoitusmarkkinoilla vilkasta Ammattimaisten kiinteistösijoittajien, sekä kotimaisten että ulkomaisten, kiinnostus Suomen kiinteistömarkkinaan on säilynyt vahvana. Kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntivolyymi on säilynyt korkealla tasolla tänä vuonna. Tammi-syyskuun aikana kaupankäyntivolyymi oli noin 4,7 miljardia euroa.

Share

Arvopaperi selvitti varakkaiden yksityissijoittajien kokemuksia varainhoidosta. Lokakuussa 2019 julkaistussa selvityksessä Titanium ylsi jaetulle kärkisijalle mm. yhteispisteissä ja palvelun tasossa. Selvityksessä arvioitiin 15 Suomessa toimivaa varainhoitajaa. ”On hienoa todeta myös puolueettoman

Share

Investium-kaupan myötä ja halustamme palvella selkeämmin kaikkia asiakkaita yhdestä paikkaa, uudistimme nettisivujamme. Uusilla verkkosivuilla olemme panostaneet erityisesti etusivun ajankohtaista osioon, sivuston rakenteen loogisuuteen ja palveluiden löydettävyyteen. Suurin muutos lienee se,

Share

Titanium Osake 15.1.2019: 92,22

Share

Titanium Asunto 31.12.2018: 116,12

Share