Globaalia sijoittamista osinkoa maksaviin kasvuyhtiöihin

Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko sijoittaa varansa laadukkaiden, kansainvälisten, kasvavaa osinkoa maksavien yhtiöiden osakkeisiin. Osakevalinnan perusteena käytetään yhtiöiden pitkän aikavälin näyttöjä menestyksekkäästä liiketoiminnan kasvattamisesta maltillisella riskillä yli taloussyklin. Rahaston sijoituskohteiksi valitaan yhtiöitä, joilla on pitkä kasvavan tuloksen ja kasvavien osinkojen historia, hyvä kannattavuus ja maltillinen määrä velkaa.

Pitkän aikavälin arvonnousu pyritään varmistamaan sijoittamalla yhtiöihin, joiden liiketoiminnan arvo sekä liiketulos ja osingot kasvavat mahdollisimman suurella todennäköisyydellä myös tulevaisuudessa. Tällaiset yhtiöt toimivat tyypillisesti vakailla toimialoilla, kuten terveydenhuolto ja päivittäistavarat, eivätkä siten ole kovin herkkiä talouden suhdannevaihteluille.

Arvonnousun lisäksi rahasto tavoittelee keskimääräistä alhaisempaa arvonvaihtelua.