Vakuutuksellinen sijoituspalvelu on tehokas tapa hoitaa sijoitusvarallisuutta.

Vakuutuksellinen sijoituspalvelu on tehokas tapa hoitaa sijoitusvarallisuutta.

Vakuutuksessa voi hyödyntää sijoitusneuvonta- tai omaisuudenhoitopalvelua. Vakuutussäästö muodostuu maksetuista vakuutusmaksuista, sijoituskohteiden arvonkehityksestä, talletuksista, koroista, osingoista ja tuotonmaksuista.

Sijoitusvakuutus sisältää henkivakuutuksen, jonka perusteella vakuutetun kuolemantapauksessa edunsaajalle maksetaan vakuutussäästöön perustuva henkivakuutuskorvaus. Sijoitusvakuutuksessa vakuutuksenottaja on yleensä yksityishenkilö, mutta voi olla myös yhtiö tai yhteisö.