Turvallinen ja kustannustehokas kumppani

instituutioiden varainhoitoon

Titanium on instituutiovarainhoitajana turvallinen ja kustannustehokas kumppani. Titaniumin instituutioasiakkaat koostuvat eläkesäätiöistä, vakuutusyhtiöistä, työttömyyskassoista, ammattijärjestöistä, liitoista sekä säätiöistä ja järjestöistä. Instituutioasiakkaille Titaniumin omaisuudenhoitopalvelut tarjoavat ennen kaikkea tasaista ja ennustettavaa tuottoa sekä vuosittaista kassavirtaa.

Titanium tarjoaa instituutioasiakkailleen sekä räätälöityä mandaattipohjaista varainhoitoa että yksittäisiä tuotteita ja ratkaisuja täydentämään asiakkaan sijoituskokonaisuutta. Täyden valtakirjan salkunhoidossa toimitaan asiakkaan asettamien sijoitusrajojen puitteissa ja allokaatiota muutetaan aktiivisesti markkinatilanteen muuttuessa. Titaniumin varainhoidossa käytetään suorien osake- ja joukkolainasijoitusten lisäksi kustannustehokkaita ETF-rahastoja, indeksilainoja, kiinteistörahastoja sekä perinteisiä sijoitusrahastoja.