Titanium noudattaa sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä sekä Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (”MAR”) ja niitä täydentäviä asetuksia ja määräyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiöllä on sen hallituksen vahvistama yhtiön oma sisäpiiriohje.

Titanium julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Titanium voi tiettyjen ehtojen täyttyessä lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jolloin se laatii sisäpiiritietoa koskevan sisäpiiriluettelon. Yhtiö ei ylläpidä pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa sisäpiiriluetteloa.

Suljettu ikkuna

Titaniumin hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäsen ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia Titaniumin rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana. Liiketoimia ei saa toteuttaa 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkaisemista eikä julkistamispäivänä. Jos tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä.

Johtohenkilöiden ja näiden lähipiiriin kuuluvien henkilöiden ilmoitusvelvollisuus

Titaniumin hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, johtoryhmän jäsenen ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava Titaniumin rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä Titaniumille että Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Titaniumin on puolestaan julkistettava kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä.