Sijoita kansainvälisiin kiinteistöihin kustannustehokkaasti

Erikoissijoitusrahasto Kansainväliset Kiinteistöt sijoittaa moniin eri kiinteistöomaisuusluokkiin kansainvälisillä kiinteistömarkkinoilla. Rahaston salkunhoitaja pyrkii löytämään parhaat kiinteistösijoituskohteet mahdollisimman kustannustehokkaasti. Rahasto pyrkii välttämään pörssiriskiä sijoittamalla konkreettisia kiinteistöjä omistaviin rahastoihin. Kansainväliset Kiinteistöt -rahastoa hallinnoi GRIT Rahastoyhtiö Oy.

Titanium Kansainväliset Kiinteistöt tavoitelee noin 7% vuotuista tuottoa ensisijaisesti tasaisilla vuokrakassavirroilla, mutta myös kiinteistöjen arvonnousulla. Kasvuosuussarjassa tuotot sijoitetaan uudelleen, jolloin sen osuudenomistajille syntyy verotettavaa tuloa vasta rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä. Tuotto-osuussarjan tavoitteena on maksaa sen osuudenomistajille tuotto-osuuksia ulos 1 % neljännesvuosittain.

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa neljä kertaa vuodessa. Rahastoon voi sijoittaa myös sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen kautta.

Perustiedot ja lomakkeet

Rahaston tyyppi:Erikoissijoitusrahasto
Minimisijoitus:10.000 euroa
Merkinnät:Neljä kertaa vuodessa (vuosineljänneksen viimeinen pankkipäivä)
Lunastukset:Neljä kertaa vuodessa (seuraavan vuosineljänneksen viimeinen pankkipäivä)
Merkintäpalkkio:2 %
Lunastuspalkkio:Sijoitusaika < 5 vuotta 2 %, Sijoitusaika > 5 vuotta 1 %
Hallinnointipalkkio:1,95% p.a.
Referenssituotto:5 % p.a.
Tuottosidonnainen palkkio referenssituoton ylitteestä:15 %
Suositeltava sijoitusaika:Vähintään viisi vuotta
Salkunhoitaja:JAM Advisors Oy
Rahastoyhtiö:GRIT Rahastoyhtiö Oy
Valvova viranomainen:Finanssivalvonta
Tilintarkastaja:KHT Kristina Sandin ja KHT Kristian Berg (Rahasto-osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja)
Säilytysyhteisö:Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivuliike
Riskit:Rahasto on sijoitusstrategiansa johdosta sijoitettu riskiluokkaan 3, mikä tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy hieman keskivertoa matalampi riski. Lisätietoja riskeistä löytyy alla olevista Avaintietoesitteestä ja Rahastoesitteestä.

Rahastolla on myös instituutiosarja. Lisätietoja pyydettäessä.