Sijoita kansainvälisiin kiinteistöihin kustannustehokkaasti

Titanium Kansainväliset Kiinteistöt on tehokas ratkaisu hajautetusta kiinteistösijoittamisesta kiinnostuneille. Rahasto sijoittaa varansa globaalisti esimerkiksi liike-, metsä-, logistiikka-, teollisuus-, hoiva- ja asuinkiinteistöihin. Sijoituskohteiksi pyritään valitsemaan kansainvälisesti parhaat kiinteistörahastot mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Rahasto tavoittelee noin 7 % vuotuista tuottoa ensisijaisesti tasaisilla vuokrakassavirroilla. Kasvuosuussarjassa tuotot sijoitetaan uudelleen ja sen osuudenomistajille syntyy verotettavaa tuloa vasta rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä. Tuotto-osuussarjassa tavoitteena on jakaa ulos sen osuudenomistajille 1 % kvartaaleittain.

Rahastoon voi sijoittaa myös sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen kautta.

Perustiedot ja lomakkeet

Rahaston tyyppi: Erikoissijoitusrahasto
Minimisijoitus: 10.000 euroa
Merkinnät: Neljä kertaa vuodessa (vuosineljänneksen viimeinen pankkipäivä)
Lunastukset: Neljä kertaa vuodessa (seuraavan vuosineljänneksen viimeinen pankkipäivä)
Merkintäpalkkio: 2 %
Lunastuspalkkio: Sijoitusaika < 5 vuotta 2 %, Sijoitusaika > 5 vuotta 1 %
Hallinnointipalkkio: 1,95%
Referenssituotto: 5 % p.a.
Tuottosidonnainen palkkio referenssituoton ylitteestä: 15 %
Suositeltava sijoitusaika: Vähintään viisi vuotta
Salkunhoitaja: JAM Advisors Oy
Rahastoyhtiö: GRIT Rahastoyhtiö Oy
Valvova viranomainen: Finanssivalvonta
Tilintarkastaja: KHT Kristina Sandin ja KHT Kristian Berg (Rahasto-osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja)
Säilytysyhteisö: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivuliike
Riskit: Rahasto on sijoitusstrategiansa johdosta sijoitettu riskiluokkaan 3, mikä tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy hieman keskivertoa matalampi riski. Lisätietoja riskeistä löytyy alla olevista Avaintietoesitteestä ja Rahastoesitteestä.

Rahastolla on myös instituutiosarja. Lisätietoja pyydettäessä.