Sijoita kansainvälisiin kiinteistöihin kustannustehokkaasti

Titanium Kansainväliset Kiinteistöt on vaivaton ratkaisu hajautetusta kiinteistösijoittamisesta kiinnostuneille instituutioille ja piensijoittajille. Rahasto sijoittaa kansainvälisesti esimerkiksi liike-, metsä-, logistiikka-, teollisuus-, hoiva- ja asuinkiinteistöihin. Sijoituskohteiksi pyritään valitsemaan parhaat mahdolliset rahastomuotoiset kiinteistösijoituskohteet mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Titanium Kansainväliset Kiinteistöt tavoitelee noin 7% vuotuista tuottoa ensisijaisesti tasaisilla vuokrakassavirroilla, mutta myös kiinteistöjen arvonnousulla. Kasvuosuussarjassa tuotot sijoitetaan uudelleen, jolloin sen osuudenomistajille syntyy verotettavaa tuloa vasta rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä. Tuotto-osuussarjan tavoitteena on maksaa sen osuudenomistajille tuotto-osuuksia ulos 1 % neljännesvuosittain.

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa neljä kertaa vuodessa. Rahastoon voi sijoittaa myös sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen kautta.

Perustiedot ja lomakkeet

Rahaston tyyppi:Erikoissijoitusrahasto
Minimisijoitus:10.000 euroa
Merkinnät:Neljä kertaa vuodessa (vuosineljänneksen viimeinen pankkipäivä)
Lunastukset:Neljä kertaa vuodessa (seuraavan vuosineljänneksen viimeinen pankkipäivä)
Merkintäpalkkio:2 %
Lunastuspalkkio:Sijoitusaika < 5 vuotta 2 %, Sijoitusaika > 5 vuotta 1 %
Hallinnointipalkkio:1,95% p.a.
Referenssituotto:5 % p.a.
Tuottosidonnainen palkkio referenssituoton ylitteestä:15 %
Suositeltava sijoitusaika:Vähintään viisi vuotta
Salkunhoitaja:JAM Advisors Oy
Rahastoyhtiö:GRIT Rahastoyhtiö Oy
Valvova viranomainen:Finanssivalvonta
Tilintarkastaja:KHT Kristina Sandin ja KHT Kristian Berg (Rahasto-osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja)
Säilytysyhteisö:Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivuliike
Riskit:Rahasto on sijoitusstrategiansa johdosta sijoitettu riskiluokkaan 3, mikä tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy hieman keskivertoa matalampi riski. Lisätietoja riskeistä löytyy alla olevista Avaintietoesitteestä ja Rahastoesitteestä.

Rahastolla on myös instituutiosarja. Lisätietoja pyydettäessä.