Ryhmäeläkevakuutus on yrityksen ottama tietylle henkilöstöryhmälle tarkoitettu kollektiivinen eläkevakuutus. Ryhmäeläkevakuutuksella voidaan täydentää lakisääteistä eläketurvaa ja varhentaa eläkkeelle siirtymistä.

Vanhuuseläkettä maksetaan kertyneen vakuutussäästön ja sovitun eläkeajan mukaisesti ja alin mahdollinen eläkkeen aloittamisikä on 55 vuotta. Vakuutukseen kuuluu henkivakuutusturva, josta maksetaan kuolemantapauksessa edunsaajille vakuutussäästön määrä. Vakuutukseen voidaan liittää valinnaisena myös turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta.

Vakuutussäästön arvonkehitys voidaan liittää yksillöllisellä sijoitusstrategialla Titaniumin omaisuudenhoitopalveluun tai halutessa vakuutusyhtiön tarjoamaan laskuperustekorkoon.

Verotus:

    • Yrityksen maksamat ryhmäeläkemaksut ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja.
    • Vakuutusmaksuja ei katsota työntekijöiden palkaksi, joten yrityksen ei tarvitse tehdä maksuista ennakonpidätyksiä eikä maksaa työnantajan sivukuluja.
    • Pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettava kertakorvaus on saajalleen veroton vuoden 2019 lainsäädännön perusteella.
    • Eläke on saajalleen veronalaista ansiotuloa.
    • Henkivakuutuskorvaukset ovat lähiomaisille kokonaan perintöveron alaisia.