Tommi Santanen

Toimitusjohtaja

Tommi Santanen on Titaniumin perustajaosakas ja hän toimii Titaniumin toimitusjohtajana vastaten myös kiinteistörahastojen salkunhoidosta. Santanen on palvellut kokeneita sijoitusasiakkaita vuodesta 1998 saakka. Santasella on laaja osaaminen kiinteistörahastoista.

phone:

(09) 8866 4084

Petri Kärkkäinen

Salkunhoitaja

Petri Kärkkäinen on Titaniumin perustajaosakas ja hänen vastuullaan on Titaniumin kiinteistörahastojen salkunhoito. Kärkkäinen on toiminut finanssialalla vuodesta 1994 alkaen. Hän on työskennellyt useissa yhtiöissä omaisuudenhoidon ja sijoitusrahastojen salkunhoitajana, osake- ja johdannaismeklarina sekä analyytikkona.

phone:

(09) 8866 4081

Mari Marsio

Laki ja compliance -johtaja

VT, MBA Mari Marsio vastaa Titaniumin laki- ja compliance -asioista. Marsiolla on monipuolinen kokemus erikokoisten finanssialan yritysten liiketoiminnan kehityksen vaiheista muun muassa pörssiyhtiössä ja pankissa. Hän on toiminut finanssialalla vuodesta 1994.

phone:

(09) 8866 4087

Henri Prittinen

Kaupallinen johtaja

Henri Prittinen on Titaniumin perustajaosakas ja hänen päävastuualueenaan on Titanium -konsernin myynti sekä sijoituskiinteistöjen hankintaan ja hallinnointiin liittyviä tehtäviä. Lisäksi Prittinen palvelee omaisuudenhoito- ja rahastoasiakkaita. Hän on työskennellyt sijoitusalalla vuodesta 2001 alkaen muun muassa yksityispankkiirina ja asiakasvastuullisena varainhoitajana sekä omaisuudenhoidon myynnin esimiestehtävissä.

.

phone:

(09) 8866 4083

Tom Lojander

Toimitusjohtaja, Investium Oy

Tom Lojander on toimitusjohtaja sijoituspalveluyhtiö Investium Oy:ssä, joka on Titanium Oyj:n tytäryhtiö. Hän vastaa mun muassa Titanium-konsernin sijoitustuotteiden jakelusta, yhteistyökumppanuuksista ja Middle Office -toiminnoista. Lojander on työskennellyt finanssialalla vuodesta 2000 palvellen sijoitus- ja vakuutusasiakkaita erilaisissa hallinto-, myynti- ja johtotehtävissä sekä osakkaana.

phone:

+358 400 424 164

Joni Niiranen

Talousjohtaja

Joni Niiranen vastaa Titaniumin taloushallinnon kokonaisvaltaisesta koordinoinnista. Niirasen vastuualueelle kuuluu ulkoinen ja sisäinen raportointi, budjettiseuranta, ennusteiden laatiminen sekä sisäisen valvonnan tehtävät. Aikaisemmin hän on toiminut tilintarkastustehtävissä palvellen rahoitusalan yrityksiä sekä talousjohtajana kansainvälisessä konsernissa.

phone:

(09) 8866 4071