Vastuullisuus

Yhtiön harjoittama rahasto- ja omaisuudenhoitotoiminta on Suomessa luvanvaraista ja Finanssivalvonnan tarkoin valvomaa liiketoimintaa. Titanium pyrkii olemaan kaikessa toiminnassaan läpinäkyvä ja toimimaan vastuullisesti jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Titaniumille vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa myös sitä, että sijoituspäätöksiä tehtäessä huomioidaan taloudellisten tekijöiden lisäksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat. Titanium on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (Principles for Responsible Investment) noudattamiseen. Lisäksi Titanium on vastuullista sijoittamista edistävän FINSIF:n (Finland’s Sustainable Investment Forum ry) jäsen.