1 000 € 7‑12/20187‑12/2017Muutos, % 1‑12/20181‑12/2017Muutos, %
Liikevaihto9 1965 52166,57 %16 68410 15464,30 %
Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja EBITA 2) 4)5 0913 16660,79 %9 9606 10063,26 %
Liikevoitto EBIT3 8862 54053,00 %8 1284 84767,68 %
Kauden tulos2 821889217,24 %6 1242 612134,40 %
Vertailukelpoinen tulos 1) 4)2 8211 94844,78 %6 1243 67266,77 %
Kulu/tuotto -suhde ilman konserniliikearvon poistoa 2) 4)44,86 %42,66 %40,44 %39,94 %
Omavaraisuusaste92,63 %89,77 %92,63 %89,77 %
Nettovelkaantumisaste-43,65 %-75,55 %-43,65 %-75,55 %
ROE15,10 %7,19 %31,41 %21,84 %
Osakekohtainen tulos 3)0,280,09217,24 %0,610,26134,40 %
Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja 2) 3) 4)0,400,15165,62 %0,790,39105,80 %
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja 1) 2) 3) 4)0,400,2656,35 %0,790,4961,53 %
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin549459

1) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tilikauden 2017 tulosta rasittaneet First North -listautumiseen liittyvät kulut 1 059 tuhatta euroa.
2) Tunnusluvun laskennassa on oikaistu konserniliikearvon poistot. Konserniliikearvon määrä oli 9 250 tuhatta euroa 31.12.2018.
3) Tilikauden aikana tehdyn osakeannin myötä Yhtiön osakemäärä on muuttunut, eikä Yhtiö pidä tilikauden alun ja lopun osakemäärien keskimääräistä määrää relevanttina. Osakekohtainen tulos on jaettu tilikauden 2018 lopussa ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Vertailulukua 2017 on oikaistu vastaamaan ulkona olevien osakkeiden lukumäärää tilikauden 2018 lopussa.
4) Vaihtoehtoinen tunnusluku, tilintarkastamaton

Tunnuslukujen laskentakaavat

Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää konsernia koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille konsernin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.