1) Tilintarkastettu

2) Tunnusluvun laskennassa on oikaistu konsernirakenteen muodostamisesta syntyneen konserniliikearvon poistot. Konserniliikearvon määrä oli 3 029 tuhatta euroa 30.6.2017. Poistot päättyvät vuonna 2019, eivätkä ne vaikuta Titaniumin kassavirtaan tai osingonmaksukykyyn.

3) Oikaistu 23.8.2017 päätetyn osakkeiden yhdistämisen mukaisesti.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää konsernia koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille konsernin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.