Avainluvut 2019

1 000 €7-12/20197-12/2018Muutos, % 1‑12/2019 1‑12/2018Muutos, %
Liikevaihto10 3499 19612,54 %18 42816 68410,45 %
Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja EBITA 1)6 0395 09118,63 %9 8379 960-1,23 %
Liikevoitto EBIT4 6513 88619,69 %6 9548 128-14,44 %
Kauden tulos3 5862 82127,10 %5 1946 124-15,18 %
Kulu/tuotto -suhde ilman konserniliikearvon poistoa 1) 3)42,54 %44,86 %47,58 %40,44 %
Omavaraisuusaste87,23 %92,63 %87,23 %92,63 %
Nettovelkaantumisaste-54,28 %-43,65 %-54,28 %-43,65 %
ROE15,53 %15,10 %22,50 %31,41 %
Osakekohtainen tulos 2)0,350,2825,00 %0,510,60-15,00%
Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja 1) 2) 3)0,490,3925,64 %0,790,781,28%
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin63546445

1) Tunnusluvun laskennassa on oikaistu konsernirakenteen muodostumisesta ja Investium-yrityskaupasta syntyneen konserniliikearvon poistot. Konserniliikearvon määrä oli 6 367 tuhatta euroa 31.12.2019 (31.12.2018: 7 755 tuhatta euroa).

2) 2019 osakemäärä kasvoi 212 381 osakkeella eikä Yhtiö pidä vertailutilikauden 2018 tai tilikauden 2019 alun ja lopun osakemäärien keskimääräistä määrää relevanttina. Vertailulukuja ajalta 7-12/2018 ja 1-12/2018 on oikaistu vastaamaan 31.12.2019 ulkona olleiden osakkeiden lukumäärää 10 221 028 osaketta.

3) Vaihtoehtoinen tunnusluku.

Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää konsernia koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille konsernin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.