Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019

1 000 €1-6/20191-6/2018Muutos, % 1‑12/2018
Liikevaihto8 0787 4887,88 %16 684
Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja EBITA 1)3 7984 869-21,99 %9 960
Liikevoitto EBIT2 3044 242-45,70 %8 128
Kauden tulos1 6083 302-51,30 %6 124
Kulu/tuotto -suhde ilman konserniliikearvon poistoa 1) 3)54,00 %34,99 %40,44 %
Omavaraisuusaste91,04 %88,41 %92,63 %
Nettovelkaantumisaste-30,40 %-63,46 %-43,65 %
ROE7,55 %23,28 %31,41 %
Osakekohtainen tulos 2)0,160,33-51,30 %0,61
Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja 1) 2) 3)0,310,39-21,03 %0,79
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin631145

1) Tunnusluvun laskennassa on oikaistu konsernirakenteen muodostumisesta ja Investium-yrityskaupasta syntyneen konserniliikearvon poistot. Konserniliikearvon määrä oli 7 755 tuhatta euroa 30.6.2019 (30.6.2018: 1 775 tuhatta euroa).

2) Elokuussa 2018 toteutetun Investium-yrityskaupan myötä Yhtiön osakemäärä muuttui merkittävästi, eikä Yhtiö pidä vertailukauden 1-6/2018 tai tilikauden 2018 alun ja lopun osakemäärien keskimääräistä määrää relevanttina. Vertailulukuja ajalta 1-6/2018 ja 1-12/2018 on oikaistu vastaamaan 30.6.2019 ulkona olleiden osakkeiden lukumäärää.

3) Vaihtoehtoinen tunnusluku

Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää konsernia koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille konsernin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.