1) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat FirstNorth -listautumiseen liittyvät tilikaudella 2017 kirjatut kulut. Kuluja ei kuitenkaan kirjattu 1.1.–30.6.2017 välisenä aikana.
2) Tunnusluvun laskennassa on oikaistu konsernirakenteen muodostumisesta syntyneen konserniliikearvon poistot. Konserniliikearvon määrä oli 1 775 tuhatta euroa 30.6.2018.
3) Lokakuussa 2017 tapahtuneen FirstNorth -listautumisannin myötä yhtiön osakemäärä muuttui merkittävästi, eikä yhtiö pidä vertailukauden 1–6/2017 alun ja lopun osakemäärien keskimääräistä määrää relevanttina. Osakekohtainen tulos on jaettu 30.6.2018 ulkona olevien osakkeiden luku-määrällä.
4) Vaihtoehtoinen tunnusluku

Tunnuslukujen laskentakaavat

Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää konsernia koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille konsernin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.