1) Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat tilikauden tulosta rasittaneet First North -listautumiseen liittyvät kirjatut kulut 1 059 tuhatta euroa.

2) Tunnusluvun laskennassa on oikaistu konsernirakenteen muodostumisesta syntyneen konserniliikearvon poistot. Konserniliikearvon määrä oli 2 402 tuhatta euroa 31.12.2017.

3) Julkisen listautumisannin myötä yhtiön osakemäärä on muuttunut merkittävästi, eikä yhtiö pidä tilikauden alun ja lopun osakemäärien keskimääräistä määrää relevanttina. Osakekohtainen tulos on jaettu tilikauden 2017 lopussa ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Vertailulukua 2016 on oikaistu vastaamaan ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä tilikauden 2017 lopussa.

4) Vaihtoehtoinen tunnusluku, tilintarkastamaton.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää konsernia koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille konsernin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.