Titaniumin liiketoiminnan kannalta keskeisessä asemassa ovat sen 100-prosenttisesti omistamien tytäryhtiöiden Titanium Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot ja omaisuudenhoitopalvelut, Titanium Sijoituspalveluiden sijoitusneuvonta ja tuotevälitys sekä Titanium Lifen vakuutusedustus.

Titaniumin liiketoiminnan kehitystä tukevat konsernin asiakaskunnan lisääntyminen, hallinnoitavan varallisuuden määrän kasvu, aktiivinen kohdehankinta ja hyvä tuottokehitys kiinteistöihin sijoittavissa rahastoissa.

Liiketoiminnan kehitys

*Titanium-konserni syntyi marraskuussa 2014, kun Titanium Rahastoyhtiö Oy siirtyi Titanium Holding Oy:n (nykyisen Titanium Oyj:n) omistukseen. Tilikausien 2012-2014 osalta kuvassa on esitetty Titanium Rahastoyhtiö Oy:n rahastoyhtiötoiminnan tuotot ja liikevoitto. Tilikaudesta 2015 alkaen kuvassa on esitetty Titanium-konsernin liikevaihto ja vertailukelpoisuuden vuoksi liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA).

Kokonaisten tilikausien liikevaihto- ja liikevoittoluvut sisältyvät yhtiöiden tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin. Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja on vaihtoehtoinen tunnusluku, jonka laskennassa on oikaistu konsernirakenteen muodostumisesta ja Investium-yrityskaupasta syntyneen konserniliikearvon poistot.