Sijoitusrahasto Titanium Osake

perustiedot ja lomakkeet

Rahaston tyyppi: Sijoitusrahasto
Minimisijoitus: 20.000 euroa
Merkinnät: Kaksi kertaa kuukaudessa (kalenterikuukauden 15. ja viimeinen päivä). Mikäli mainittu päivä ei ole pankkipäivä, on merkintäpäivä sitä edeltävä pankkipäivä.
Lunastukset: Kaksi kertaa kuukaudessa (kalenterikuukauden 15. ja viimeinen päivä). Mikäli mainittu päivä ei ole pankkipäivä, on lunastuspäivä sitä edeltävä pankkipäivä.
Merkintäpalkkio: 2 %
Lunastuspalkkio: 1 %
Hallinnointipalkkio rahaston nettoarvosta: 1,95 % p.a.
Tuotonjako: Rahastossa vain kasvuosuuksia
Suositeltava sijoitusaika: Vähintään viisi vuotta
Salkunhoitaja: Titanium Rahastoyhtiö Oy
Valvova viranomainen: Finanssivalvonta
Tilintarkastaja: KPMG Oy Ab
Säilytysyhteisö: OP Yrityspankki Oyj
Riskit: Rahaston arvo saattaa heilahdella voimakkaasti ja sijoitettu pääoma voi myös alentua merkittävästi. Lisätietoja riskeistä löytyy alla olevista Avaintietoesitteestä ja Rahastoesitteestä.