Kassavirtaan perustuvaa tuottoa

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto sopii mainiosti sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoitusvarallisuuttaan kiinteistöihin. Rahasto soveltuu sijoituskohteeksi myös kiinteistösijoittajalle, joka haluaa lisää hajautusta sijoitusasuntojen tai muiden kiinteistösijoitusten lisäksi. Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto tarjoaa sijoittajalle useita arvokkaita etuja:

  • Tasainen, pääosin vuokrakassavirtaan perustuva tuottotavoite
  • Tavoitteena maltillinen arvonvaihtelu
  • Matala korrelaatio muiden sijoitusten kanssa
  • Hajautettu asuntosalkku
  • Julkinen ja avoin sijoitusrahasto
  • Vaivaton asunto- ja kiinteistösijoitus
  • Mahdollisuus asuntojen hintojen nousuun

Laadukas ja huolellisesti hajautettu asuntosalkku

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunnon sijoituskohteita ovat kotimaiset vuokrattavat asunnot, asuinkiinteistöt sekä palveluasunnot. Lisäksi rahasto hankkii omistukseensa palveluasuntoja kuntien tai yksityisten hoivaoperaattoreiden operoimista hybridikohteista. Hankittavat asunnot ja asuinkiinteistöt ovat uusia, uudehkoja tai modernisoituja. Vuokra-asuntojen tärkein hankintakriteeri on keskeinen sijainti isoissa kaupungeissa tai kasvukeskuksissa.

Rahaston omistamien asuntojen vuokralaishallinto on ulkoistettu kokeneiden ammattilaisten hoidettavaksi. Kaikkiin hankittaviin kohteisiin suoritetaan kuntokartoitus sekä riippumaton KHK-arvonmääritys hankinnan yhteydessä. Kaupungistuminen, pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista sekä jatkuvasti kasvava tarve palveluasunnoista ovat merkittäviä seikkoja, jotka puoltavat sijoittamista hajautettuun ja ammattimaisesti hoidettuun asuntorahastoon.