Kassavirtaan perustuvaa tuottoa

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö sopii erinomaisesti sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoitusvarallisuuttaan kiinteistöihin. Rahasto soveltuu sijoituskohteeksi myös kiinteistösijoittajalle, joka haluaa lisää tuottopotentiaalia asuntosijoittamisen rinnalle. Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö tarjoaa sijoittajille useita arvokkaita etuja:

  • Tasainen, pääosin vuokrakassavirtaan perustuva tuottotavoite
  • Tavoitteena maltillinen arvonvaihtelu
  • Matala korrelaatio muiden sijoitusten kanssa
  • Hajautettu kiinteistösalkku
  • Julkinen ja avoin sijoitusrahasto
  • Vaivaton kiinteistösijoitus

Ratkaisu kasvaviin palvelutarpeisiin

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön sijoituskohteita ovat vanhusten hoivakodit, erityisryhmien palvelutalot, terveysasemat, päiväkodit sekä sosiaali- ja nuorisotoimeen liittyvät kiinteistöt. Rahaston hankkimat kiinteistöt ovat uusia, uudehkoja tai modernisoituja ja jokaiseen suoritetaan kuntokartoitus sekä KHK-arvonmääritys hankinnan yhteydessä. Sijoituskohteita valittaessa huomioidaan maantieteellinen hajautus.

Hoivakiinteistöjen vuokrasopimukset ovat yleensä pitkäkestoisia, tyypillisesti vähintään kymmenen vuoden pituisia. Kohteiden vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin inflaatiolta suojaamiseksi. Kunnilla on muuttuvan ikärakenteen vuoksi kasvava tarve ja lainsäädännöllinen paine lisätä erilaisten hoitopaikkojen määrää, joten hyville hoivakiinteistöille on jatkuvaa tarvetta vuosikymmeniksi eteenpäin.